Welkom op de website van de dorpsraad Velddriel


Welkom op de website van de dorpsraad Velddriel

Hier vind je informatie over alles wat de Stichting dorpsraad Velddriel, in samenwerking met, maar vooral voor de inwoners van Velddriel onderneemt. Op deze site lees je het laatste nieuws van alles wat er zich in en om Velddriel speelt op gebied van wonen, werken, verkeer, veiligheid, vermaak en nog veel meer. 

Wat doet de dorpsraad nog meer?
De Stichting dorpsraad Velddriel wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Het bestuur zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. Wil je weten waar de dorpsraad op dit moment mee bezig is? Kijk dan eens verder op onze website. 
Heb je vragen, een idee of wil je meedenken? Neem dan contact met ons op per e-mail info@dorpsraadvelddriel.nl

Wat kun je zelf doen?
Voel jij je ook betrokken met ons dorp en wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan nodigen wij je uit om onze vergadering eens bij te wonen. Wie weet raak ook jij enthousiast over het werk van de dorpsraad! Je bent van harte welkom! ps. Volg ons ook op Facebook! 

Nieuwsbrief


Vul hieronder uw naam en emailadres in, om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief.

Naam:
E-mailadres:
 


Het laatste nieuws

Zwerfvuil schoonmaakactie
3 april 2021

Waar rommel ligt, kan altijd meer bij!

Op initiatief van enkele (betrokken) inwoners van Velddriel om het zwerfvuil op te ruimen heeft Dorpsraad Velddriel besloten dit goede voornemen te ondersteunen!

Op zaterdag 3 april, bij slecht weer op zaterdag 10 april, gaan de leden van het bestuur de initiatiefnemers  helpen het zwerfvuil op te ruimen. We krijgen van de gemeente het benodigde materiaal en het is mogelijk om Coronaproof te werk te gaan.

Wie helpt mee om de dorpkern, maar vooral de toegangswegen, met name de Provincialeweg zwerfvuil vrij te maken? Kinderen mogen onder begeleiding van hun ouder(s) ook meedoen. De kinderen worden ingedeeld in de kern van Velddriel.

Klik hier om je aan te melden!

Hoe meer helpende handen, hoe groter het traject is dat zwerfvuil vrij gemaakt kan worden

Klompenpad Velddriel
9 maart 2021

Inwoners van Velddriel en omgeving,

Hopelijk is het niet onopgemerkt voorbij gegaan, maar op 16 februari 2021 is het ontwikkelen van een Klompenpad in Velddriel gestart.
Het doel is om wandelaars een mooie route te bieden, die een lengte heeft tussen de 5 en 15 km.
De route wordt uitgestippeld rekening houdend met oude paden, de Maas zoals die vroeger meanderde en de opgravingen, die ons meer vertellen over de vroegste bewoners van Velddriel. 

Mocht u nog iets weten over oude gebouwen, over het landschap, over hoe de mensen leefden dan kunt u een berichtje sturen naar klompenpadvelddriel@gmail.com

Met uw hulp wordt het Klompenpad een complete wandelroute! Lees verder.

Buurtpreventie Velddriel Veilig uitgebreid
6 maart 2021

Buurtpreventie Velddriel Veilig 

Het is nog steeds mogelijk om je aan te melden voor de buurtpreventie WhatsApp Velddriel Veilig.

Tussen de verschillende app-groepen is er een verbinding gemaakt, waardoor het gebied waarin bij een verdachte situaties snel een groep mensen gewaarschuwd moet worden groter is.

Attendeer ook nieuwe inwoners op de app en neemcontact op met de beheerder van de app-groep.

Reconstructie Wordenseweg
3 maart 2021

Op de verstrekking van het concept kaderstellen document voor de ruimtelijke inpassing van de reconstructie Wordenseweg heeft de Gemeente Maasdriel bepekt reacties ontvangen. Ze hebben daarop besloten de omwonenden nog gelegenheid te geven te reageren op het kaderstellend document.

U kunt reageren nog op dit concept. Dit kan door een e-mail te sturen naar wordenseweg@maasdriel.nl. 
Gemeente Maasdriel ontvangen uw reactie graag vóór 21 maart 2021.

Lees verder