Welkom op de website van de dorpsraad Velddriel


Welkom op de website van de dorpsraad Velddriel

Hier vind je informatie over alles wat de Stichting dorpsraad Velddriel, in samenwerking met, maar vooral voor de inwoners van Velddriel onderneemt. Op deze site lees je het laatste nieuws van alles wat er zich in en om Velddriel speelt op gebied van wonen, werken, verkeer, veiligheid, vermaak en nog veel meer. 

Wat doet de Dorpsraad?
Velddriel is een fijn dorp om in te wonen en te leven. Een goed woon- en leefklimaat is voor iedere inwoner van Velddriel belangrijk. Velddriel moet leefbaar zijn en blijven. De dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Velddriel en zo nodig hun de belangen behartigen bij de gemeente. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. De dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen burger en gemeente. 

Missie
Velddriel wil een vitaal en levendig dorp zijn binnen de gemeente Maasdriel met ruimte voor ondernemingszin en ontplooiing, veiligheid en leefbaarheid. In enkele kleurrijke woorden vormt dat de missie van de Velddrielse  dorpsraad. In feite is dit waar de dorpsraad voor staat en wil staan.Vanuit deze missie wil de dorpsraad zich de komende jaren sterk maken voor: Een dorp met een herkenbaar dorpscentrum en met behoud van een kerkelijk hart.

Wat is Velddriel?
- Een dorp,
Dat trots blijft op zijn eigen identiteit, maar vooral open staat voor samenwerking met omliggende dorpskernen.
- Een dorp,
Dat in alle opzichten een krachtig gastheer/vrouw wil zijn naar eigen inwoners en bezoekers van buitenaf.
- Een dorp,
Dat sterk blijft qua basisvoorzieningen en optimale leefbaarheid
- Een dorp,
Met een mooi buitengebied en dit wil uitstralen in de Bommelerwaard.

In feite zijn dit de stippen op de horizon, die de koers van de dorpsraad telkens bepalen. De dorpsraad wil deze visie de komende jaren op verschillende manieren ter hand nemen: plannen maken, aan de bel trekken en nauw samenwerken met de inwoners.

Wat doet de dorpsraad nog meer?
De Stichting dorpsraad Velddriel wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Het bestuur zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. Wil je weten waar de dorpsraad op dit moment mee bezig is? Kijk dan eens verder op onze website. 
Heb je vragen, een idee of wil je meedenken? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0418 63 21 62 en/of per e-mail info@dorpsraadvelddriel.nl

Wat kun je zelf doen?
Voel jij je ook betrokken met ons dorp en wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan nodigen wij je uit om onze vergadering eens bij te wonen. Wie weet raak ook jij enthousiast over het werk van de dorpsraad! Je bent van harte welkom! ps. Volg ons ook op Facebook! 

Nieuwsbrief


Vul hieronder uw naam en emailadres in, om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief.

Naam:
E-mailadres:
 


Het laatste nieuws

Rabobus zomertour voor ondernemers
17 juli 2017

Speciaal voor ondernemers bezoekt de Rabobank Bommelerwaard met de Rabobus in juli en augustus De Geerden. 

De opvalllende Rabobus zal op donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur geparkeerd staan op het parkeerterreinvan Aarts Heftruck Service te Velddriel.

Er is geen geld aanwezig en er kan niet gepind worden. 

Feestweekend Fanfare La Harpe
30 juni 2017

Op vrijdagavond 20.00 uur start het feestweekend ter gelegenheid van het 125 -jarig bestaan van Fafare La Harpe met een VAK concert. Verschillende muziekgezelschappen uit de omgeving verzorgen een modern concert afgewisseld door de Blaadkapel Krak Oe Noot uit Rossum. 

Bewonersavond Velddriel
26 juni 2017

Op maandag 26 juni vindt de 2e bewonersavond plaats in Velddriel.

Locatie: Deken Wehmeijerschool 
Aanvang: 19.30 uur tot 21.30 uur 
(iets later aansluiten is geen probleem, maar we zijn dan wel gestart)

De gemeente zal aftrappen met een korte toelichting op het programma Krachtige Kernen. Daarna wordt kort een stand van zaken gepresenteerd op de zeven hoofdonderwerpen die samen met bewoners en de dorpsraad zijn benoemd. 

Met de volgende vier onderwerpen gaan we samen aan de slag in werkgroepen:
1. relatie inwoners, dorpsraad, gemeente
2. sociaal servicepunt in combinatie met bank- en postzaken
3. verkeerssituatie
4. speelfaciliteiten

Wilt u een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in ons dorp, dan nodigen wij u van harte uit op naar de bewonersavond te komen en eventueel deel te nemen in een van de werkgroepen. 
 

Recordopbrenst ZesZes
23 juni 2017

Carola van Kessel, voorzitter van Dorpsraad Velddriel heeft het eindbedrag bekend gemaakt van het wieler- en wandelevent ZesZes dat op zaterdag 13 mei in Velddriel plaatsvond. Het event heeft een recordbedrag van 15.000 euro opgebracht. Van dit bedrag gaat 2.000 naar stichting Matchis en 13.000 euro naar het KWF. 

De bekendmaking vond plaats bij Cycle Center 53-11 in Zaltbommel. Hier werden de 45 superhelden die de 6 rondes van 60 kilometer hebben voltooid, nog een keertje in het zonnetje gezet.