Welkom op de website van de dorpsraad Velddriel


Hier vind je informatie over alles wat de Stichting dorpsraad Velddriel, in samenwerking met, maar vooral voor de inwoners van Velddriel onderneemt. Op deze site lees je het laatste nieuws van alles wat er zich in en om Velddriel speelt op gebied van wonen, werken, verkeer, veiligheid, vermaak en nog veel meer. 

Wat doet de Dorpsraad?
Velddriel is een fijn dorp om in te wonen en te leven. Een goed woon- en leefklimaat is voor iedere inwoner van Velddriel belangrijk. Velddriel moet leefbaar zijn en blijven. De dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Velddriel en zo nodig hun de belangen behartigen bij de gemeente. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. De dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen burger en gemeente. 

Missie
Velddriel wil een vitaal en levendig dorp zijn binnen de gemeente Maasdriel met ruimte voor ondernemingszin en ontplooiing, veiligheid en leefbaarheid. In enkele kleurrijke woorden vormt dat de missie van de Velddrielse  dorpsraad. In feite is dit waar de dorpsraad voor staat en wil staan.Vanuit deze missie wil de dorpsraad zich de komende jaren sterk maken voor: Een dorp met een herkenbaar dorpscentrum en met behoud van een kerkelijk hart.

Wat is Velddriel?
- Een dorp,
Dat trots blijft op zijn eigen identiteit, maar vooral open staat voor samenwerking met omliggende dorpskernen.
- Een dorp,
Dat in alle opzichten een krachtig gastheer/vrouw wil zijn naar eigen inwoners en bezoekers van buitenaf.
- Een dorp,
Dat sterk blijft qua basisvoorzieningen en optimale leefbaarheid
- Een dorp,
Met een mooi buitengebied en dit wil uitstralen in de Bommelerwaard.

In feite zijn dit de stippen op de horizon, die de koers van de dorpsraad telkens bepalen. De dorpsraad wil deze visie de komende jaren op verschillende manieren ter hand nemen: plannen maken, aan de bel trekken en nauw samenwerken met de inwoners.

Wat doet de dorpsraad nog meer?
De Stichting dorpsraad Velddriel wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Het bestuur zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. Wil je weten waar de dorpsraad op dit moment mee bezig is? Kijk dan eens verder op onze website. 
Heb je vragen, een idee of wil je meedenken? Neem dan contact met ons op, telefoonnummer 0418 63 21 62 en/of per e-mail info@dorpsraadvelddriel.nl

Wat kun je zelf doen?
Voel jij je ook betrokken met ons dorp en wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan nodigen wij je uit om onze vergadering eens bij te wonen. Wie weet raak ook jij enthousiast over het werk van de dorpsraad! Je bent van harte welkom! ps. Volg ons ook op Facebook! 

Nieuwsbrief


Vul hieronder uw naam en emailadres in, om uzelf aan te melden voor de nieuwsbrief.

Naam:
E-mailadres:
 


Het laatste nieuws

6 x 6 wandelen tijdens ZesZes
13 mei 2017

Tijdens Zes Zes op zaterdag 13 mei 2017, kan er naast gefietst dit jaar ook gewandeld worden.

De wandelaars lopen een ronde van 6 kilometer, maar natuurlijk gaan vele de ultieme uitdaging aan om 6 rondes van 6 kilometer te voltooien.

Gestart wordt er vanaf 8.00 uur bij Dorpshuis de Boxhof

Start/Finish ZesZes in Velddriel
13 mei 2017

De Dorpsraad Velddriel organiseert samen met Team Maasdriel de Wielerronde ZesZes.

Noteer de datum alvast in uw agenda: zaterdag 13 mei 2017

Start en Finish zijn rondom Dorpshuis De Boxhof

Inschrijven: http://www.zeszes.nl

Koninklijke onderscheiding Hetti van Kessel
26 april 2017

Hetti van Kessel heeft zojuist uit handen van Burgemeester Van Kooten een lintje gekregen voor haar verdienste voor de samenleving. Vanaf vandaag is ze Lid in de Orde van Oranje Nassau.  Hetti heeft veel werkzaamheden verricht voor Bisdom 's-Hertogenbosch in de vroegere jaren. Nog steeds is Hetti een drijvende kracht voor de Velddrielse Sint Martinuskerk. Ze dirigeert het kinderkoor, de Martinus Kids, en is voorzitter van de contactgroep. Zelf is ze actief lid van het kerkkoor. 

Alle Velddrielnaren zien in Hetti een sterke persoonlijkheid die zich altijd inzet voor de samenleveing.

Burgemeester Henny van Kooten geeft aan veel waardering te hebben voor het werk dat Hetti levert voor de samenleving en is erg trots op haar. Hij vindt het een eer om burgmeester te zijn van deze gemeente.
 

Zes Zes nu ook voor E-Bikers
13 april 2017

“Tijdens het komende wielerevenement “ZesZes” op zaterdag 13 mei is er naast fietsen voor de wielrenners en wandelen voor de wandelaars ook de mogelijkheid om met een ebike-groep van 6 personen op pad te gaan. 
Deze groep gaat dan een eigen route rijden over de dijken van de Bommelerwaard.

De route volgt de knooppunten van Nederland Fietsland en is een samenvoeging van de officiële Kersenfietstocht Bommelerwaard en de Fietsroute Rivieren Rivalen