Dorpsraad

De dorpsraad is een stichting met als doel: DE LEEFBAARHEID VERHOGEN IN HET DORP VELDDRIEL.
De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen.
De dorpsraad is niet politiek gebonden.
De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Velddriel. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Velddriel.

Bekijk ook de pagina's;
- Wat doet een dorpsraad?
- Bestuur