Buurtpreventie WhatsApp Velddriel Veilig

Sinds oktober 2016 is er in de kern van Velddriel een buurtpreventie WhatsApp onder de naam Velddriel Veilig actief. 

Wat is het doel?
Het doel is elkaar snel te informeren over verdachte personen, omstandigheden en vandalisme om de veiligheid te verbeteren. Met WhatsApp kunt u bij verdachte situaties, snel een groep mensen waarschuwen. Zonodig kunt u ook een foto meesturen.

Wat zijn verdachte situaties?
​​- Mensen die meer dan normale belangstelling hebben voor onze huizen, auto's, fietsen enzovoort
​- Auto's met personen die zich (langdurig) verdacht ophouden in onze straat
- Collectanten zonder vergunning
​- Personen die ongevraagd goederen en/of diensten aanbieden
- Hangjongeren
- Opzettelijke vernielingen
- Situaties waardoor wij ons direct onveilig kunnen voelen​

Hoe werkt het?
Om mee te kunnen doen heeft u een smartphone (Android, Iphone) nodig met de applicatie WhatsApp. Een groepsbeheerder maakt een groep aan en voegt nieuwe deelnemers toe. Iedere deelnemer krijgt een bericht dat er een deelnemer is toegevoegd. Zijn er meer dan 50 deelnemers dan komt er een tweede groep en zal de straat op een logische manier opgedeeld worden.

Wat zijn de spelregels?
- Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn
- Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de betreffende straat
- Maximaal 2 mobiele nummers kunnen per woning worden aangesloten
- De buurtpreventie WhatsApp niet gebruiken voor privé doeleinden. (Buren uitnodigen voor koffie)
- Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR methode Signaleer, Alarmeer 112, App de waarnemening, Reageer 

Wanneer maakt u een melding?
Direct indien de situatie zich nog voordoet. Alleen dan is de attentiewaarde van het WhatsApp bericht effectief en kunnen alle ontvangers direct inspelen op de berichtgeving. 
Als ontvanger van het bericht: reageer alert op het ontvangen bericht, als u aanvullende informatie kunt verstrekken. Mogelijk kunt u, als u zelf meer weet, zorgen bij anderen wegnemen.

Hoe kunt u zich aanmelden?
Deelname aan de WhatsApp groep is gratis. Iedere deelnemer kan als hij/zij dat wil, zichzelf weer verwijderen uit de groep. Stuur wel even een bericht naar uw beheerder. Het komt namelijk vaak voor dat iemand zich per ongeluk verwijderd uit de groep. Alleen de beheerder kan nieuwe leden toevoegen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen met uw naam, adres en telefoonnummer naar velddrielveilig@gmail.com

IS DE WAARGENOMEN SITUATIE ERNSTIG GENOEG, VINDT DAADWERKELIJK IETS PLAATS, BEL 112 - ALS ELKE SECONDE TELT EN LET OP UW EIGEN VEILIGHEID EN NEEM GEEN ONNODIGE RISICO'S