Verkeersveiligheid N831 2018

N831 Provincialeweg

Op 12 maart 2018 kregen wij het verzoek vanuit de Provincie Gelderland om als Dorpsraad Velddriel een visie te geven op de N831 Provincialeweg.
Daarop hebben wij direct gereageerd en u als inwoners betrokken bij het aangeven van de knel- en verbeterpunten ten aanzien van de Provincialeweg. Reeds tijdens de huiskamergesprekken in mei/ juni 2017 was de verkeersveiligheid van de aan- en afvoerwegen en de Provincialeweg een belangrijkrijk gespreksonderwerp.
Het bericht op Facebook leverde in één dag tijd meer dan 100 reacties op. Ook werden we via e-mail en WhatsApp benaderd. Daarna zijn onderstaande reacties de volgende dag gebundeld en in een overzicht geplaatst en via de gemeente naar de Provincie gestuurd. 

E-Mail naar Gemeente Maasdriel 13 maart 2018

Beste...

We hebben op ons bericht op Facebook in één dag tijd meer dan 100 reacties ontvangen. Niet alleen via Facebook, maar ook via e-mail en WhatsApp. Als Dorpsraad kunnen we daaruit concluderen dat de verkeersveiligheid van de Provincialeweg onder de inwoners c.q. gebruikers leeft. Met regelmaat werden dezelfde kruisingen genoemd en daarbij ook dezelfde oplossingen. De volgende knelpunten werden regelmatig genoemd:
 
Knelpunten ter hoogte van:

Kruising Veersteeg-Koestraat
Opmerkingen: 
- Provincialeweg is onoverzichtelijk vanuit de Koestraat. Auto’s komen vaak met hoge snelheid aangereden.
- Verkeersdrukte tijdens spits
- Te smal fietspad
Oplossing
- ​Rotonde hier plaatsen in plaats van kruising Hoorzik 
- Dubbel, vrij liggend fietspad 

Kruising Hoorzik
Opmerkingen:
- Verkeersdrukte tijdens spits
- Tegen het verkeer in rijden van fietsers en bromfietsers
- Zonder verlichting rijden van fietsers
Oplossing: 
- Geplande rotonde verplaatsen naar Koestraat/Veersteeg
- Dubbel, vrij liggend fietspad 
- Verkeer ontsluiten via Veersteeg ipv Hoorzik

Rotonde Wordenseweg
Opmerking:
- Veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers rotonde
- Veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers Wordenseweg thv De Smaak Van
Oplossing: 
- Verkeersborden plaatsen let op overstekende fietsers
- Oversteekplaats creëren thv De Smaak Van
- Zebrapad bij bushalte

Kruising Kromakkerweg
Opmerkingen:
- Verkeersdrukte tijdens spits
- Hoge snelheid verkeer
- Te hoge haag die zicht wegneemt
- Auto’s op fietspad om beter zicht te hebben
- Tegen het verkeer in rijden van fietsers en bromfietsers
- Zonder verlichting rijden van fietsers
Oplossingen:
- Vaste flitspaal op locatie waar veel mobiel geflitst wordt
- Dubbel, vrij liggend fietspad aan dorpskant

Kruising Kapelstraat
Opmerkingen: 
- Verkeersdrukte
- Hoge snelheid verkeer
- Lange wachttijd tijdens spits, vooral linksaf richting Hedel
- Tegen het verkeer in rijden van fietsers en bromfietsers
- Zonder verlichting rijden van fietsers
- Bromfietser op fietspad ipv weg in bebouwde kom
- Te smal fietspad 
- Pedelecs op fietspad 
- Te hoge haag die zicht wegneemt
- Auto’s op fietspad om beter zicht te hebben
Oplossingen:
- Plaatsen verkeersregelinstallatie met "on demand" wegsensor 
- Plaatsen verkeersregelinstallatie alleen actief tijdens spits
- Plaatsen verkeersregelinstallatie voor fietsers
- Plaatsen rotonde
- Dubbel, vrij liggend fietspad aan dorpskant
- Vaste flitspaal
- Pedelecs niet op fietspad 
- Betere straatverlichting
- Haag regelmatig snoeien

Kruising Hondstraat
Opmerkingen: 
- Veilige oversteekplaats voor fietser en voetgangers
Oplossingen:
- Plaatsen verkeersregelinstallatie voor voetgangers en fietsers
- Snoeien plantsoenen

Kruising Valkstraat
Opmerkingen:
- Te smalle kruising door betonblokken waardoor de bocht nemen moeilijk is en fietser vaak over het hoofd worden gezien
- Tegen het verkeer in fietsende fietsers
- Zonder verlichting rijden van fietsers
Oplossingen:
- Weg verbreden
- Dubbel, vrij liggend fietspad aan dorpskant
- Oversteekplaats voor fietsers

Kruising Veilingweg
Opmerkingen:
- Hoge randen oversteekplaats fietsers
- Te scherpe bocht oversteekplaats
- Te smalle doorgang oversteekplaats
Oplossing:
- Oversteekplaats fietsers gehad aanpassen
- Dubbel, vrij liggend fietspad 

Kruising Selikstraat
Opmerkingen: 
- Verkeersdrukte
- Hoge snelheid verkeer
- Lange wachttijd tijdens spits, vooral linksaf richting Hedel
- Tegen het verkeer in rijden van fietsers en bromfietsers
- Zonder verlichting rijden van fietsers
- Te smal fietspad
- Veel vrachtverkeer
- Smalle straat
Oplossingen:
- Vrachtverkeer weren/afsluiten voor vrachtverkeer
- Ontsluitingsroute creëren A2/de Geerden/Drielseveldweg
- Dubbel, vrij liggend fietspad aan dorpskant

Kruising Big Machinery/A2
Opmerkingen
- Verkeersdrukte
- Verkeerslicht fietsers te snel op rood
- Voetgangers kunnen niet oversteken naar Big Machinery, verkeerslicht werkt alleen van Big machinerie naar         Geerden en niet visa versa
- Doorgang te smal fietspad van Geerden naar Provincialeweg
- Geen oversteekplaats naar bushalte vanaf Big Machinery. Je moet nu drie keer oversteken om bij bushalte te komen.
Oplossingen
- Afstelling verkeersregelinstallatie
- Oversteekplaats maken van Big Machinery naar bushalte

Mogelijkheid voor voetgangers creëren om over te steken, er wordt namelijk veel gewandeld 
Naast bovenstaande punten werd ook vaak genoemd:
Een veilig fietspad tussen Velddriel en rotonde Alem. De weg is nu veel te donker en te gevaarlijk. Auto’s en vrachtauto’s snijden vaak de weg af. Het fietspad wordt ook vaak te smal en onveilig genoemd. Daardoor worden kinderen (die pas kunnen fietsen) met de auto naar school gebracht. Ook geven veel ouders aan dat zij hun kinderen verbieden gebruik te maken van het fietspad omdat zij bang zijn dat hun kinderen betrokken raken bij een ongeval.  Vaak werd als oplossing genoemd, een vrij liggend fietspad vanaf rotonde Alem tot aan de Geerden aan de dorpskant. Ook hebben we enkele “spookrijders” gevraagd waarom ze liever tegen het verkeer in rijden dan oversteken. Ze vinden het twee keer oversteken van de Provincialeweg gevaarlijker (en soms bijna onmogelijk) dan tegen het verkeer in rijden . Daarbij komt ook nog dat het verkeerslicht voor de fietsers bij Big Machinery te snel op rood springt en auto’s zonder te kijken meteen optrekken. Er lopen nog best veel voetgangers op de Provincialeweg die gebruik maken van het fietspad. Ook zij geven aan dat de diverse oversteekplaatsen niet veilig zijn. Ook werden de onlogische verkeersheuvels binnen de bebouwde kom genoemd door aanwonende.