Jeugdsoos Nacht van 0418

HOE HET ALLEMAAL BEGON
Eind 2014 kwam het idee, vanuit de werkgroep leefbaarheid van de dorpsraad, voor het opzetten van een jeugdsoos in Velddriel. Voornaamste drijfveer: zorgen dat er iets te doen is voor de jeugd tussen de 12 en 18 jaar. Een doelgroep die tussen wal en schip valt. Ze zijn te oud voor de activiteiten die vanuit jeugdwerk de Muggenheuvel georganiseerd worden, maar vaak te jong om de kroeg in te mogen. Dit terwijl er wel behoefte is aan activiteiten. 

Voorbeeld hierbij was Alem, waar een succesvolle jeugdsoos draaide. Veel Velddrielse jeugd sprak vol enthusiasme over de jeugdsoos in Alem. Reden genoeg voor ons als dorpsraad om eens een kijkje te nemen in Alem. Na een aantal bezoeken aan de jeugdsoos in Alem en zelfs een korte meeloopstage was het tijd voor de volgende stap: het opzetten van een jeugdsoos in Velddriel zodat er vaker iets te doen is voor de betreffende doelgroep.

De Boxhof zou het decor worden van de jeugdsoos en na een informatieavond voor vrijwilligers en een brainstormavond met de Velddrielse jeugd kon gestart worden met de voorbereidingen voor de eerste editie van jeugdsoos ‘DE NACHT VAN 0418’.

LOCATIE
DE NACHT VAN 0418 vindt inmiddels ongeveer om de twee maanden plaats in de Boxhof in Velddriel. Na gestart te zijn in juni 2015 met zo’n 150 bezoeker, nam dit aantal al snel toe. Het kleine zaaltje van de Boxhof werd dan ook al snel ingewisseld voor de grote zaal. Inmiddels mogen wij ruim 300 bezoekers per editie verwelkomen.

VRIJWILLIGERS
DE NACHT VAN 0418 wordt mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers. Zonder hen heeft de jeugdsoos geen bestaansrecht. Ze helpen bij de organisatie van de avond en uiteraard op de avond zelf. Het opbouwen en versieren van de zaal, het verwelkomen bij de entree, het aannemen en ophangen van de jassen, het verkopen van de consumptiebonnen, het bemannen van de bar en het weer opruimen van de zaal. Dit alles is enkel mogelijk dankzij de hulp van de vele vrijwilligers.

HUISREGELS
Om DE NACHT VAN 0418 ordelijk te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van een aantal huisregels. Deze kunt u hier vinden. Professionele beveiliging wordt ingehuurd om hierop toe te zien en te handhaven. Daarnaast is er nauw contact met de politie om ook bij het naar buiten gaan te zorgen voor een ordelijk verloop. Dit alles om een veilige omgeving te kunnen creëren wat voorwaarde nummer één is voor een leuke, gezellige en geslaagde avond.

LAAGDREMPELIGHEID
DE NACHT VAN 0418 probeert zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Dit doen we door te werken met vrijwilligers. De consumptieprijzen kunnen we hierdoor laag houden. Verder kunnen we rekenen op diverse bedrijven en de gemeente Maasdriel die ons ondersteunen door het in bruikleen geven van materialen die benodigd zijn voor de organisatie van DE NACHT VAN 0418.

DRANKBELEID
Bij binnenkomst wordt door de beveiliging gevraagd je te legitimeren. Ben je onder de 18, dan krijg je een rood bandje. Ben je boven de 18, dan krijg je een blauw bandje. Daarnaast wordt gewerkt met twee kleuren consumptiebonnen. Deze corresponderen met de kleur van de bandjes. Dus enkel met een blauw bandje kunnen consumptiebonnen worden gehaald waarmee alcoholische dranken verkregen kunnen worden. Bij de bar wordt nogmaals gecontroleerd of de bonnen overeenstemmen met de kleur van het bandje.

IMPRESSIE
Voor een impressie van de Jeugdsoos de Nacht van 0418, kijk dan op de speciale Facebookpagina 

Helaas hebben de organisatie van de Jeugdsoos uit kostenoverweging moeten stoppen. Mocht er weer een groep vrijwilligers beschikbaar zijn om de Jeugdsoos te organiseren dan neemt OVC Velddriel de kosten op zich.