Sociaal Servicepunt Velddriel 2017

Zoals reeds bekend heeft de Dagwinkel in april 2017 de deuren moeten sluiten en in de daarop volgende maanden is er door de Dorpsraad samen met anderen getracht een nieuwe winkelvoorziening voor het dorp Velddriel te krijgen. De wens van de meesten, die de enquête hadden ingevuld ging uit naar een minishop.
 
De Dorpsraad organiseerde in mei, juni in het kader van het idee van de gemeente “Goed idee, doe er iets mee” zes huiskamergesprekken in Velddriel. Bij de zes huiskamergesprekken waren zo’n zestig dorpsbewoners aanwezig en op de tweede bewonersavond ontstonden er enkele werkgroepen. Een daarvan is de werkgroep van het servicepunt Velddriel.
 
De leden van deze groep hebben onderzocht of er toch nog een minishop gevestigd kon worden in het pand van de Dagwinkel door samen met de eigenaar van het pand, enkele ondernemers uit Velddriel en de eigenaar van de COOP te Rossum de mogelijkheden te verkennen.
Helaas bleek dit geen begaanbare weg.
 
Vanuit de huiskamergesprekken kwam ook vooral naar voren dat met het sluiten van de Dagwinkel het elkaar “ontmoeten” was weggevallen. Ouderen worden afhankelijk van familie en buren. Daarom heeft de werkgroep zich sterk gemaakt om voor de mensen, die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid te bieden “op afstand “ boodschappen te doen of te helpen bij vervoersondersteuning.
Op donderdag 11 januari 2018 opent het sociaal servicepunt om 10.00 uur de deur van de pastorie van de Martinusparochie te Velddriel.
Iedereen is welkom en er is tijd voor een praatje en gelegenheid om elkaar te ontmoeten zomaar bij een kopje koffie, of tijdens het leggen van een kaartje. Twee leden van de werkgroep zijn op toerbeurt de komende drie maanden op de donderdagen tussen 14.00u. en 16.00 u. aanwezig en helpen de inwoners bij het online bestellen van de boodschappen en de COOP uit Rossum ondersteunt dit. Verder kan er hulp geboden worden bij het invullen van formulieren e.d.. Mochten er vragen komen, die te maken hebben met bankzaken (thuisbezorging van geld), dan wordt daarvoor de Rabobank ingeschakeld.
 
Kortom: er liggen kansen voor de bewoners van Velddriel en de hoofdzaak is om er voor elkaar te zijn. Vandaar dat het servicepunt Velddriel het woord sociaal heeft toegevoegd.

Vanaf 1 maart wijzigen de openingstijden van het Sociaal Servicepunt. 

Aanleiding was het teruglopend aantal bezoekers op donderdagochtend. Vanaf 1 maart wordt er vanaf 14.00 uur  in de ene week een kaartje gelegd of een spelletje gedaan en in de andere week wordt er een creatieve workshop georganiseerd. 

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis. Vanzelfsprekend staat de koffie en thee voor u klaar. 

Voor een workshops wordt wel een kleine bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.