Verkeersveiligheid in en rondom Velddriel 2018

Inloopavond 23 april 2018 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
​Gemeente Maasdriel laat alle knel- en verbeterpunten in kaart brengen door de inwoners.
Op 23 april 2018 kregen alle inwoners op een inloopbijeenkomst de gelegenheid om hun visie te geven ten aanzien van verkeer en vervoer in de gemeente Maasdriel. 

Tekst uitnodiging:
Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Maasdriel is toe aan een update. In het GVVP staat hoe de gemeente omgaat met knelpunten op het gebied van:
•             verkeersveiligheid
•             autoverkeer
•             vrachtverkeer
•             langzaam verkeer
•             parkeren
•             openbaar vervoer
•             en landbouwverkeer
De gemeente heeft het verkeerskundig- en civieltechnisch adviesbureau Megaborn opdracht gegeven het huidige GVVP te actualiseren. Het moet een breed gedragen plan worden, de inbreng van inwoners en andere maatschappelijke partners vormt dus een belangrijk onderdeel van het proces.

Input Dorpsraad
Op deze bijeenkomst zijn verschillende inwoners van Velddriel en twee vertegenwoordigers van de Dorpsraad geweest. Een ieder had de gelegenheid zijn visie te noteren.
Vanuit Dorpsraad Velddriel hebben we vooral het belang benadrukt dat er uitgegaan moet worden van één geheel om de knelpunten op te lossen. 

Alle projecten, de veranderingen rondom de A2, de Provincialeweg N831, het tracé Meteren -  Boxtel en de verbeteringen aan het wegennet van de gemeente Maasdriel lopen nu tegelijkertijd. Om wat betreft de verkeersafwikkeling en de gevolgen van het intensieve verkeer tot een zo goed mogelijke oplossing te komen, kan het niet anders dan het in zijn geheel te bekijken.

De vertegenwoordigers van het bureau dat knel- en verbeterpunten in kaart brengt heeft dan ook gevraagd naar de brief, waarin alle punten ten aanzien van de Provincialeweg staan en naar de ingezonden zienswijze met betrekking tot het tracé Meteren – Boxtel.

Zodra er nieuws is naar aanleiding van de inloopavond, laat de Dorpsraad dit weten.