Sint Martinuskerk

Ongeveer waar thans de parochiekerk van Velddriel staat, stond voor 1856 een kapel, welke was toegewijd aan de H. Antonius abt. De kapel en de kapelgoederen waren toentertijd eigendom van de Velddrielse gemeenschap, waarover de pastoor van Driel geen zeggenschap had. Waarschijnlijk is deze kapel rond 1350 gesticht met verder een bewogen geschiedenis:
1580 kapel onttrokken aan de eredienst als gevolg van de Reformatie;
1580-1807 kapel wordt gebruikt als schoolgebouw en woning voor de schoolmeester;
1807 kapel wordt weer in gebruik genomen als bedehuis als gevolg Franse revolutie;
1800-1850 strijd van Velddrielse gemeenschap voor een eigen parochie;
1851 verheffing van het dorp Velddriel tot een zelfstandige parochie met zeggenschap over de goederen bij de parochie;
1857 “oude” parochiekerk (2 maart 1857 eerste steen gelegd door Mgr. Zwijssen)
1858 inzegening van de kerk gewijd aan de heilige Martinus
1945 kerk opgeblazen door de Duitsers, zwaar beschadigd en na de oorlog gesloopt
1945-1946 noodkerk eerst bij de familie Van Eeuwijk, daarna smederij Suikers
1947 noodkerk (thans dorpshuis De Boxhof)
1952 start bouw huidige parochiekerk
1953 RK Sint Martinuskerk officieel in gebruik genomen op 27 april
2013 RK Sint Martinuskerk is een beschermd monument geworden
2018 Viering 65-jaar Sint Martinuskerk Velddriel