Velddriel Anno 2021

De ontsluiting van de poldergebieden is aan Velddriel in de loop van jaren ook niet voorbij gegaan. De drukke spoorlijn Den Bosch/Utrecht loopt gedeeltelijk over Velddriels grondgebied, alsmede de grote verkeersader voor het wegvervoer: de A2 met belangrijke ontsluitingsbruggen bij Empel en Zaltbommel v.w.b. Maas en Waal.

Binnen de polder heeft de N831 Provincialeweg een belangrijk ontsluitingskarakter binnen de Bommelerwaard. In de polder zelf is de ontsluiting bewerkstelligd door de diverse polderwegen vanuit de ruilverkaveling uit 1957.