Het Voorste Veld 2017-2024

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de ontwikkeling van "Het Voorste Veld", laatste aanpassing 1-4-2023

April 2023
Na 3 succesvolle fasen van nieuwbouwproject Het Voorste Veld in Velddriel is het nu tijd voor de laatste fase: Het Voorste Veld IV. De nadruk ligt in deze fase op fraaie rijwoningen, met daarnaast enkele riante twee-onder-een-kapwoningen. Net als bij de vorige fasen hebben de woningen een prachtige landelijke uitstraling en zijn ze bijzonder duurzaam.

Wonen in Het Voorste Veld betekent landelijk wonen in een karakteristieke woning die van alle gemakken is voorzien. In alle rust, vlak bij de groene Bommelerwaard én met alle dagelijkse voorzieningen om de hoek!

Programma laatste fase
:•24 koopwoningen
•2 tweekappers
•9 rij-/ en hoekwoningen (KoopStart)
•VON van €250.000,-
•10 XL hoekwoningen
•6 met eigen parkeerplaats 
•3 XL tussenwoningen
•1 met timpaan

Planning:
•Start verkoop eind april 2023
•Start bouw begin 2024
•Opleveringen eind 2024

Inschrijven kan via de website:
www.hetvoorsteveld.nl

Virtuele tour
Wil je een kijkje nemen in de nieuwe wijk en de woningen in 3D bekijken? Ga dan naar de virtuele tour op de website!​ https://www.hetvoorsteveld.nl/virtuele-tour/

KoopStart: meer kansen voor starters en alleenverdieners
Voor starters en alleenverdieners is het niet eenvoudig om een woning te kopen. Daarom zetten wij bij Het Voorste Veld IV KoopStart in. Dit betekent dat je een woning koopt voor een lagere prijs dan de marktwaarde van de woning. Op die manier bieden we bij Het Voorste Veld IV in totaal 9 tussen- en hoekwoningen aan met een KoopStart-prijs van € 250.000,-. Stel dat je de woning eigenlijk niet zou kunnen financieren, dan is dat misschien wel haalbaar met KoopStart.

Wil je meer informatie over Koopstart kijk dan op de website: https://www.hetvoorsteveld.nl/koopstart/Januari 2018
Volgende week is het dan eindelijk zover en start de officiële verkoop van de woningen uit fase 1 van het nieuwbouwproject Het Voorste Veld. Hoe gaat de verkoopprocedure in zijn werk? En wat maakt de woningen bijzonder?

De verkoopprocedure
Vanaf woensdag 24 januari 2018 staat er op deze website een online inschrijfformulier. Hiermee kun je je inschrijven voor één (of meerdere) woningen uit fase 1 van het nieuwbouwproject Het Voorste Veld. Het gaat om 4 twee-onder-een-kapwoningen, 6 hoekwoningen, 8 rijwoningen en 3 vrije kavels. Ook zullen dan de definitieve verkoopprijzen van de woningen bekend worden gemaakt. De online inschrijving loopt tot en met 5 februari 2018. Na deze datum worden alle inschrijvingen verzameld en worden de woningen toegewezen. Heb je een woning toegewezen gekregen, dan neemt één van de makelaars (Boumij http://www.boumij.nl en/of Havermans https://www.havermansmakelaardij.nl) uiterlijk 9 februari 2018 telefonisch contact op. Om kans te maken op jouw droomwoning is het essentieel om het online inschrijfformulier (eenmalig) in te vullen. Dit is namelijk de enige manier om in aanmerking te komen voor één van de woningen.

Energiezuinige woningen
Een aantal tussenwoningen uit fase 1 van het nieuwbouwproject het Voorste Veld zijn gekocht door Woningstichting Maasdriel en hebben ‘nul op de meter’, oftewel zijn EPC 0. Dit betekent dat de woningen een stuk zuiniger zijn dan dat het Bouwbesluit voorschrijft. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het aantal zonnepanelen op de daken en huurders merken dit direct in hun portemonnee door de minimale maandelijkse kosten voor elektra. De kopers van een aantal hoekwoningen hebben ook de mogelijkheid om te kiezen voor EPC 0. Om welke bouwnummers het gaat, is ook online te zien vanaf woensdag 24 januari 2018.

December 

Na een intensieve voorbereiding van meer dan 2 jaar, gaat in januari 2018 de eerste fase van het prachtige nieuwbouwproject Het Voorste Veld in Velddriel in verkoop!  Bijzonder aan het project is dat de toekomstige kopers in LIV, het allereerste woonbelevingscentrum in Nederland, worden begeleid door een wooncoach bij het maken van de juiste keuzes. 

De officiële verkoop nieuwbouwproject Het Voorste Veld
Op in januari 2018 start de online verkoop van het nieuwbouwproject Het Voorste Veld. Dit geldt voor de volgende woningtypes uit fase 1:
- 4 twee-onder-een-kapwoningen
- 6 hoekwoningen 
- 8 rijwoningen
- 3 vrije kavels

Woonbelevingscentrum LIV
Aan de voet van de Nijmeegse stadsbrug 'De Oversteek', achter een enorm glazen pui, staan in woonbelevingscentrum LIV vier modelwoningen. Levensecht, op ware grootte en in verschillende woonstijlen. In LIV kan een toekomstige bewoner van het nieuwbouwproject Het Voorste Veld zijn nieuwbouwwoning al echt gaan ervaren. Zonder dat de woning al is gebouwd. Uniek in Nederland! Daarnaast worden kopers in LIV ondersteund door een wooncoach, die begeleidtbij het maken van de juiste keuzes. Van onafhankelijk financieel hypotheekadvies tot aan advisering bij de meer- en minderwerkopties van de nieuwbouwwoning. Meer over LIV (www.livwonen.nl) of kijk op de website van Het Voorste Veld http://www.hetvoorsteveld.nl

Virtuele tour
Wil je een kijkje nemen in de nieuwe wijk en de woningen in 3D bekijken? Ga dan naar de virtuele tour http://www.hetvoorsteveld.nl/3d-tour op de website!

(Bron Het Voorsteveld, Klokbouw)
 
September 2017
Raad gaat akkoord met Bestemmingsplan Velddriel
Raadsbesluit

Kenmerk: 429911
Bron: Telefonisch Gemeente Maasdriel

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Maasdriel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juli 2017,

gelet op Wet ruimtelijke ordening,

besluit :
1. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
2. De ontvangen zienswijze van:
- Van Rooij bouwontwerp en adviesburo, Hoorzik 10a, 5331KK Kerkdriel, namens de heer A.J.A. van Geene   wonende aan de Voorstraat 61 Velddriel.
ontvankelijk te verklaren;
Deze zienswijzen gedeeltelijk over te nemen, overeenkomstig bijgevoegde zienswijzennotitie ’Nota van zienswijzen Velddriel Zuid 2017’ d.d. juni 2017;
3. Het bestemmingsplan ‘Velddriel Zuid 2017’1, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0263.BP1144-VG01 met de bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond ontleend aan “BRK 2016-11-28”, gewijzigd2 vast te stellen;
4. Het beeldkwaliteitsplan 'Velddriel Zuid' d.d. 4 oktober 2016 vast te stellen als herziening van de Welstandsnota.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 september 2017. 

Augustus 2017

De Commissie Ruimte heeft op 30 augustus positief gereageerd op het bestemmingsplan Velddriel Zuid. Er zijn een aantal zienswijzes binnengekomen en deze zijn inmiddels allemaal afgewikkeld.
Voor de stukken en video klik op onderstaande link
https://raad.maasdriel.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/30-augustus/19:30/Vaststellen-bestemmingsplan-Velddriel-Zuid-2017-BP1144/

Uit verslag Commissie Ruimte
5. Vaststellen Bestemmingsplan Velddriel Zuid 2017 (BP1144)


Van Boxtel/CDA zegt dat hij blij is met dit plan voor Velddriel Zuid. Hij is positief over de fasering en de wijze waarop overleg is gevoerd met de omwonenden. Het bouwverkeer wordt afgewikkeld over de Laarstraat. Dit plan komt de leefbaarheid van Velddriel ten goede.
Van Emden/VVD vindt het een fantastisch plan. Er komt een prachtige wijk aan de zuidkant bij. Eerder werd gekozen voor een beheersverordening voor Velddriel, in afwachting van de nieuwe omgevingswet. Waarom wordt in dit geval gekozen voor een nieuw bestemmingsplan.?
Mw. Baudoin/GL kan instemmen met de vier beslispunten. Ook zij vindt het een mooi plan.
Van Liempt/SSM zegt dat een grote wens van Velddriel wordt ingevuld, een gefaseerd plan, waarin ook sociale woningen zijn opgenomen.
Wethouder Van den Anker zegt dat hij geen nieuwe woonwijk kan plannen met een beheersverordening. Dat kan alleen als je de bestaande situatie wil bevestigen. Hij hoopt dat er snel gebouwd kan worden.
Leijdekkers/PvdA zegt dat hij er van is overtuigd dat het plan de leefbaarheid van Velddriel ten goede komt.

Advies Commissie Ruimte: conform voorstel als hamerstuk voorleggen aan de raad. 

Juni 2017

Reactie Anita Sørensen Wethouder Maasdriel, naar aanleiding bewonersavond 26 juni 2017

Geachte dorpsraad,
 
Tijdens de bewonersavond van afgelopen maandag 26 juni heb ik toegezegd een korte toelichting te sturen op de stand van zaken woningbouw in Velddriel.
Het bestemmingsplan Velddriel Zuid 2017 heeft als ontwerp zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn er twee zienswijzen ingekomen. Deze worden nu behandeld. We streven er naar het bestemmingsplan op 14 september 2017 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt het vastgestelde plan weer zes weken ter inzage gelegd in het kader van beroep. Dit zijn allemaal wettelijke termijnen waar de gemeente zich aan moet houden.
Als er na de vaststelling van het bestemmingsplan geen beroep wordt ingesteld dan kan het plan in het najaar (oktober/ november) in werking treden/onherroepelijk worden. Vervolgens kan dan ook de verkoop starten.
Wanneer er wel beroep in wordt gesteld zijn we afhankelijk van de Raad van State. Omdat de crisis en herstelwet van toepassing is, zou het beroep dan binnen een half jaar behandeld moeten worden. Als er beroep wordt ingesteld, wordt het plan pas na uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk.
Hopelijk geeft deze uitleg meer duidelijkheid. Ik ga er vanuit dat jullie deze informatie met de inwoners van Velddriel delen.
 
Met vriendelijke groet,
Anita Sørensen
Wethouder MaasdrielUpdate bestemmingsplanprocedure Het Voorste Veld

De afgelopen periode van 20 april tot 31 mei 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan Velddriel Zuid ter inzage gelegen bij de gemeente Maasdriel. In deze periode kon je reageren op het nieuwbouwplan Het Voorste Veld. 

Bij de gemeente zijn inmiddels twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden nu beoordeeld en de plannen worden eventueel op een aantal punten aangepast, daarna zal het college van burgermeester en wethouders het bestemmingplan voorleggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan in september van 2017 door de gemeenteraad behandeld.

https://www.hetvoorsteveld.nl/nieuws/update-bestemmingsplanprocedure-het-voorste-veld/


April 2017

Ontwerpbestemmingsplan "Velddriel Zuid" en ontwerpbeeldkwaliteitsplan Velddriel Zuid ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan
Er is een woningbouwplan in voorbereiding voor de locatie Velddriel Zuid. Dit woningbouwplan maakt de realisatie van maximaal 120 woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten zuiden van de Voorstraat en de Sint Antoinusstraat in Velddriel.

Ontwerpbeeldkwaliteitsplan
Voor het plangebied is, aanvullend op regels van het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan bevat spelregels en richtlijnen voor de ruimtelijke kwaliteit die de gemeente in het plangebied nastreeft. Het beeldkwaliteitplan vormt het toetsingskader voor de welstandcommissie bij de beoordeling van in te dienen bouwplannen voor deze locatie. De bedoeling is dat de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan gelijktijdig met vaststelling van het bestemmingsplan vaststelt als onderdeel van de gemeentelijke welstandnota.

Inzien
Van 20 april 2017 tot en met 31 mei 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis.
U kunt het bestemmingsplan ook vinden op:
- website Gemeente Maasdriel http://www.maasdriel.nl​   
- website ruimtelijke plannen http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Via onderstaande link komt u rechtstreeks bij ontwerpbestemmingsplan Velddriel Zuid 2017
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0263.BP1144-ON01

Bronbestanden
http://maasdriel.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0263.BP1144-/NL.IMRO.0263.BP1144-ON01/

Reageren
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn reageren op het plan. U zienswijze stuurt u onder vermelding van 'BP1144" aan: 

De gemeenteraad van Maasdriel
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Zienswijze bij voorkeur schriftelijk indienen en niet per e-mail. Bij mondeling indienen dient u contact op te nemen met de behandelend ambtenaar.

Meer informatie
Bel of mail en vraag naar mevrouw D. van Lienden (Gemeente Maasdriel)

Klokgroep Het Voorste Veld
https://www.hetvoorsteveld.nl